Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach

Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach […]

Nowe dokumenty dla WGGiIŚ dotyczące staży

Wszystkich zainteresowanych stażami dla studentów z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszamy do działu DOKUMENTY -> Dla studentów, w którym znajdziecie nowy wniosek o staż oraz ogólne informacje o stażach w 2012 roku.