Staże organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – WGGiIŚ

Lista studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

zakwalifikowanych do odbywania staży w roku akademickim 2013/14

[…]

Informacja o stażach dla studentów WGGiIŚ

Informacja o stażach

dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

organizowanych w roku akademickim 2013/14 w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

[…]