Staż z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem – GGIOŚ

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia* studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

odbycie stażu z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem.

Poniżej zamieszczamy informacje o ww. stażach

[…]