Specjalistyczne kursy językowe dla studentów IV roku Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska,

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka […]

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów III roku WGGiOŚ

Zapraszamy studentów III roku kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

[…]