Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska

II stopień kształcenia (magisterskie)

kształcenie ukierunkowane jest na badania różnorodnych procesów zachodzących wskutek oddziaływania człowieka na litosferę, […]