Nabór pracowników do obsługi praktyk dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w 2014 r.

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska.

Wybrany został projekt praktyk terenowych „Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego”.

Program praktyk:

[…]