Nabór pracowników do obsługi praktyk dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w 2014 r.

Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników do obsługi zadania pod nazwą Praktyki dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska.

Wybrany został projekt praktyk terenowych „Ochrona Środowiska Wodno-Gruntowego”.

Program praktyk:

[…]

Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGIOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

1. Tematyka wykładów powinna wykraczać poza obligatoryjne zajęcia dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na […]

Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 08-12.07.2013 w Tarnobrzegu.

[…]

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowisk

Tematyka wykładów: Niskoparametryczny system ogrzewania ściennego

[…]