Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór 

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji 

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 07-11.07.2014 […]