Kurs zaawansowany AutoCad dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w kursie zaawansowanym AutoCad organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Wnioski należy składać w dziekanacie, pokój 17, do dnia 8 listopada 2013r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię certyfikatu ukończenia kursu AutoCad pierwszego stopnia.

Wniosek […]