Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów WGIG

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka angielskiego (3 grupy, 30 godz. zajęć/gr) […]

Stypendia dla studentów studiów WGIG

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

– I stopień: rok studiów II-IV po 17 osób z każdego roku studiów, – II stopień, rok studiów II: 5 osób […]

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów III roku WGGiOŚ

Zapraszamy studentów III roku kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

[…]