Konkurs na najciekawszy artykuł

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy artykuł, w którym opiszecie swoje praktyki i staże, jakie odbyliście w ramach studiów na kierunkach zamawianych.

Artykuły (wraz ze zdjęciami) prosimy wysyłać na adres zkk@agh.edu.pl w terminie do 25 listopada 2012r, które zostaną opublikowane na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl, a najciekawszy z nich zostanie opublikowany na łamach uczelnianej gazety.

[…]