Specjalistyczne kursy językowe dla studentów IV roku Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska,

na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka […]

Stypendia na kierunkach zamawianych dla nowoprzyjętych studentów studiów II stopnia

Zamieszczamy listy rankingowe studentów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska w roku akademickim 2012/2013 – semestr letni. W ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH” stypendium otrzyma:

18 studentów Inżynierii Środowiska, którzy osiągnęli najwyższy wskaźnik rekrutacji – Lista 13 studentów Ochrony […]

Nowe dokumenty dla WGGiIŚ dotyczące staży

Wszystkich zainteresowanych stażami dla studentów z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapraszamy do działu DOKUMENTY -> Dla studentów, w którym znajdziecie nowy wniosek o staż oraz ogólne informacje o stażach w 2012 roku.