Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska, WGGIOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla […]

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska – Wydział Geologii , Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Uprzejmie informujemy , że warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest:

terminowe rozliczenie sesji letniej 2013/2014 ( zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku studiów, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej – daty wpisów w „Wirtualnym Dziekanacie”) złożenie wniosku do 8.10.2014r

Harmonogram stypendiów

wniosek o stypendium MGR (sem I)wniosek o stypendium (sem V i VI)

[…]

Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w […]

Staże organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – WGGiIŚ

Lista studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

zakwalifikowanych do odbywania staży w roku akademickim 2013/14

[…]