Stypendia na kierunkach zamawianych dla nowoprzyjętych studentów studiów II stopnia

Zamieszczamy listy rankingowe studentów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska w roku akademickim 2012/2013 – semestr letni. W ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH” stypendium otrzyma:

18 studentów Inżynierii Środowiska, którzy osiągnęli najwyższy wskaźnik rekrutacji – Lista 13 studentów Ochrony […]

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów WGIG

Kursy specjalistyczne z języka angielskiego/niemieckiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z zakresu inżynierii środowiska z języka angielskiego (3 grupy, 30 godz. zajęć/gr) […]

Stypendia dla studentów studiów WGIG

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

– I stopień: rok studiów II-IV po 17 osób z każdego roku studiów, – II stopień, rok studiów II: 5 osób […]

Sprawozdania z wyjazdów studyjnych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Zapraszamy do działu Dokumenty -> Dla studentów gdzie znajdziecie dwa sprawozdania z wyjazdów studyjnych studentów II stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH o specjalnosciach Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa.