Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

[…]