Poszukiwana osoba do prowadzenia fakultetu dla GGIIŚ

Koordynator zadania projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane”

poszukuje

osoby do prowadzenia fakultetu:

Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

dla studentów II semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH.

1. Harmonogram prac:

[…]

Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynatorprojektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi

[…]

Kurs zaawansowany AutoCad dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w kursie zaawansowanym AutoCad organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Wnioski należy składać w dziekanacie, pokój 17, do dnia 8 listopada 2013r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię certyfikatu ukończenia kursu AutoCad pierwszego stopnia.

Wniosek […]

Stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla WGGiIŚ

UWAGA

– studenci III i IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Wniosek można pobrać lub otrzymać […]