Stypendia na kierunkach zamawianych dla nowoprzyjętych studentów studiów II stopnia

Zamieszczamy listy rankingowe studentów przyjętych na 1 rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska w roku akademickim 2012/2013 – semestr letni. W ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH” stypendium otrzyma:

18 studentów Inżynierii Środowiska, którzy osiągnęli najwyższy wskaźnik rekrutacji – Lista 13 studentów Ochrony […]