Nabór na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkologłasza:

Nabór na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:

Termin wyjazdów studyjnych: maj, czerwiec 2013 r.

Wymagania:

Kandydat na opiekuna wizyty studyjnej powinien:

[…]