Sprawozdanie 2009-2012 WGIG

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Sprawozdanie – półmetek realizacji projektu

 1. Zadanie nr 4 – program stypendialny
 2. Zadanie nr 8 – Kursy wyrównawcze dla studentów I stopnia
 3. Zadanie nr 12 – Podniesienie atrakcyjności kształcenia
 1. staże w zakładach przemysłowych – II stopień
 2. praktyka dwutygodniowa – I stopień
 3. wyjazdy studyjne pięciodniowe – I i II stopień
 4. wykłady zamawiane – I i II stopień

Zadanie nr 4 – program stypendialny

W ramach projektu przewidziany jest program stypendialny, obejmujący stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla studentów I stopnia (w latach 2009 do 2015) w trzech edycjach po 17 stypendiów rocznie w każdej edycji oraz dla studentów II stopnia w czterech edycjach po 5 stypendiów rocznie (w latach 2011 do 2015).

Realizacja programu stypendialnego w latach 2009 do 2012.

 

rok akademicki

stopień studiów

edycja

liczba stypendystów

kwota stypendium

2009/2010

I

I

17

1000

2010/2011

I

I, II

34

1000

2010/2011

II

I

5

1000

2011/2012

I

I, II, III

51

1000

2011/2012

II

I, II

12

1000

Zadanie nr 8 – Kursy wyrównawcze dla studentów I stopnia

W pierwszych semestrach kolejnych edycji projektu, dla studentów I roku, organizowane były kursy wyrównawcze z chemii. Zadaniem kursów było uzupełnienie wiedzy wyniesionej z liceum i wyrównanie przygotowania studentów, z różnych ośrodków kształcenia, do udziału w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach.

W trzech edycjach 30 godzinnych kursów wyrównawczych (2009/2010, 2010/2011 i 2011/12) wzięło udział 319 osób. Planowano w projekcie udział 80 osób w każdej edycji (łącznie 240 osób) ale duże zainteresowanie studentów spowodowało, że bez zmiany kosztów, przeprowadzono kursy dla zwiększonej liczby chętnych.

Materiały pomocnicze dla kursu, opracowane przez prof. Jolantę Marciniak – Kowalską zostały wydane w formie elektronicznej na płytce CD, były przekazywane każdorazowo kursantom jak również uczniom klas maturalnych uczestniczących w dniach otwartych AGH, jako materiały promocyjne projektu.

 

Zadanie nr 12 – Podniesienie atrakcyjności kształcenia

W ramach projektu realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, podniesienie atrakcyjności kształcenia uzyskano przez zaproponowanie studentom:

 1. poszerzonego kontaktu z przemysłem (wizyty studyjne, praktyki i staże przemysłowe),

 2. poszerzenie programu studiów, przez wprowadzenie dodatkowych wykładów zamawianych realizowanych przez specjalistów z innych uczelni oraz zaproszonych gości z przemysłu,

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne czyli pięciodniowe wyjazdy studentów kierunku Inżynieria Środowiska, których celem jest zapoznanie się w terenie z pracą przedsiębiorstw, w których jako absolwenci mogą znaleźć w przyszłości zatrudnienie. Ważnym efektem wizyt studyjnych jest również możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy, którą pozyskują studenci na uczelni.

Wizyty studyjne realizowane są na I i na II stopniu kształcenia.

Program dla I stopnia kształcenia przewidywał udział 100 studentów w 4 grupach wyjazdowych po 25 osób. Każda grupa pod opieką dwóch opiekunów (pracowników uczelni merytorycznie związanych z programem wyjazdu) realizowała ten sam program:

Plan wyjazdu studyjnego dla I stopnia

Inżynieria Środowiska

Poniedziałek

 • wyjazd z głównego parkingu AGH
 • KWK PIAST/KWK Ziemowit oraz KWK Janina /Sobieski – grupy do każdej z kopalń po ok. 15 os
 • dojazd do Polkowic – nocleg Hotel AQUA w Polkowicach

Wtorek

 • Zakłady Wzbogacania Rud Rudna (25 osób)/Polkowice (25osób)
 • Składowisko odpadów flotacyjnych Żelazny Most w Rudnej (50 osób)
 • nocleg Hotel AQUA w Polkowicach

Środa

 • Firma Ecoren (na terenie Huty Głogów)
 • Huta Miedzi Legnica
 • nocleg Złotoryja

Czwartek

 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach,
 • Oddział Lubichów Nowy Ląd Sp. z o.o.,
 • Kopalnia granitu Morstone Trade Sp. z o.o. Strzegom
 • Kompleks Włodarz (Muzeum Sztolni Walimskich)
 • Zwiedzanie kopalni Złoty Stok
 • Nocleg Złoty Sto

Piątek

 • Kopalnia Wapienia Górażdże
 • Cementowania Górażdże w Choruli
 • Powrót do Krakowa

Komunikator do sprawozdania na stronie www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl.

Program dla II stopnia kształcenia przewidywał udział 60 studentów w 2 grupach wyjazdowych po 30 osób. Każda grupa pod opieką dwóch opiekunów (pracowników uczelni merytorycznie związanych z programem wyjazdu) realizowała dwa programy wyjazdowe związane ze specjalnością studiów II stopnia: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Zagospodarowanie Surowców i Odpadów.

Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa – program wizyt studyjnych:

Poniedziałek

 • wyjazd z AGH w Krakowie.
 • firma Viessmann Sp. z o.o. Mysłowice,
 • przejazd do Warszawy
 • nocleg: 20 km od lotniska Okęcie.

Wtorek

 • firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 • przejazd do Gdańska
 • nocleg: Gdańsk

Środa

 • projektowanie systemów klimatyzacji i ogrzewania VRF FUJITSU,
 • laboratorium: prezentacja urządzeń FUJITSU i CLINT, Klimatherm, Gdańsk
 • zwiedzanie Gdańska
 • nocleg: Gdańsk

Czwartek

 • wyjazd do Grudziądza
 • zwiedzanie fabryki wentylatorów Venture Industries w Grudziądzu,
 • spotkanie przy grillu.
 • nocleg: Karczma Czarci Młyn, Grudziądz.

Piątek

 • powrót do Krakowa

Sprawozdanie z wyjazdu – cz.1
Sprawozdanie z wyjazdu – cz.2

 Zagospodarowanie Surowców i Odpadów – program wizyt studyjnych:

Poniedziałek

 • Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Kłaj)
 • Stacja demontażu pojazdów „Cadilak” (Bochnia)
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego – Tarnów
 • Nocleg w okolicy Połańca

Wtorek

 • Elektrownia „Połaniec”
 • Koplanie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” – Zakład Produkcji Chemicznej w Dobrowie koło Staszowa i Kopalni Siarki „Osiek
 • Baranów Sandomierski
 • nocleg w Baranowie

Środa

 • tereny poeksplotacyjne – Piaseczno, Machów, Jeziórko
 • Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu
 • Nocleg w Sandomierzu

Czwartek

 • Krzyżtopór – ruiny zamku
 • Nowa Słupia, Święty Krzyż
 • Święta Katarzyna – Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Szlifiernia Kamienia Pasiastego
 • Jaskinia Raj i ruiny zamku w Chęcinach
 • Nocleg w Kielcach

Piątek

 • Kamieniołom Kadzielnia w Kielcach
 • Cementowania Małogoszcz
 • Kopalnia Dolomitu Radkowice
 • Powrót do Krakowa

Staże przemysłowe

W ramach podniesienia atrakcyjności kształcenia, dla studentów II stopnia, zaproponowano samodzielne opracowanie miesięcznych programów stażowych w zakładach przemysłowych. Najciekawsze programy został zakwalifikowane do realizacji. W ramach projektu dla zakwalifikowanych stażystów przyznano stypendia w wysokości 3200 zł, na pokrycie kosztów pobytu.

 Realizacja programu stażowego dla studentów II stopnia w latach 2011 do 2012.

 

rok

edycja

liczba staży

kwota stypendium

kwota łączna w projekcie

2011

I

7

3200 zł

22 400

2012

II

9

3200 zł

28 800

Przykładowe firm w których odbywały się staże: Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. w Wieliczce, Air Engineering Sp. z o.o. w Krakowie, MOFO Instalacje sp. z o.o. w Krakowie, KLIMA-THERM S.A. w Gdańsku, ZISTECHNIKA Sp. z o.o. w Krakowie, JLM Air Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Praktyki przemysłowe

W ramach podniesienia atrakcyjności kształcenia, dla studentów I stopnia, zaproponowano samodzielne opracowanie dwutygodniowych programów praktyk technologicznych w zakładach przemysłowych. Najciekawsze programy został zakwalifikowane do realizacji. W ramach projektu dla zakwalifikowanych praktykantów przekazano kwoty na przejazd, noclegi i wyżywienie.

Realizacja programu praktyk dla studentów I stopnia w latach 2011 do 2012.

 

rok

edycja

liczba praktyk

kwota łączna w projekcie

2011

I

31

37 258

2012

II

26

39 135

Przykładowe firm w których odbywały się praktyki: Pracownia Analiz Środowiska w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, Mofo Instalacje Sp. z o.o. w Krakowie, P.R.I. INKOP Sp. z o.o. w Krakowie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Air Engineering Sp. z o.o. w Krakowie.

Wykłady zamawiane

Kształcenie na kierunku inżynieria środowiska jest związane z przygotowaniem absolwenta do podjęcia pracy w różnych branżach. Jest to kierunek interdyscyplinarny, specjalności prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, pozwalają po uzyskanie wykształcenia, które w przyszłości uprawnia do starania się o szczególne uprawnienia do wykonywania zawodu, np. uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie. Uzyskanie takich uprawnień wymaga zrealizowania w trakcie studiów programu zawierającego określone przedmioty.

W związku z powyższym w ramach projektu zaproponowano wykłady prof. Wojciecha Dąbrowskiego z Politechniki Krakowskiej dotyczące Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na II stopniu kształcenia. Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, dlatego też Uchwałą Rady Wydziału wprowadzono do planu studiów ćwiczenia projektowe z tego zakresu. Uzupełnienie wykładu prowadzonego w ramach kierunku zamawianego ćwiczeniami projektowymi w planie studiów jest bardzo dobrym przykładem uatrakcyjnienia oferty kształcenia. Zainteresowanie studentów wybraną tematyką było sygnałem do podjęcia dalszych działań: wykład zamawiany został zaproponowany również na I stopniu kształcenia, a jego rozwinięcie jako Projektowanie Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na stopniu II. Aktualnie trwają prace nad programem przedmiotów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne (dla stopnia I) i Projektowanie Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (dla stopnia II). Przedmioty te zostały wprowadzone do planów studiów obowiązujących od roku akademickiego 2012/13 – plany studiów opracowane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Ponieważ realizacja przedmiotów jest przewidziana dopiero po zakończeniu projektu, wykłady zamawiane dla I i II stopnia będą kontynuowane.

Jako uzupełnienie oferty wykładów zamawianych w ramach projektu, dla I stopnia kształcenia przeprowadzono wykłady: Podziemne składowanie odpadów, natomiast dlaII stopnia kształcenia, przeprowadzono wykłady Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych w wdrażaniu i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami oraz Chłodnictwo i pompy ciepła.