Wykłady zamawiane

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Zarówno studenci studiów inżynierskich (III rok), jak i magisterskich (II rok) będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez specjalistów z przemysłu. Do przeprowadzenia wykładów zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu.

I stopień:
wykłady zamawiane: 2011, 2012, 2013, 2014
II stopień:
wykłady zamawiane: 2012, 2013, 2014, 2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Dla studentów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prowadzone będą w każdym roku akademickim cykle wykładów ( II stopień kształcenia) prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin przemysłu lub wybitnych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach związanych z Ochroną Środowiska.

Studenci studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i
Ochrony Środowiska będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklach wykładów zamawianych
prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin przemysłu. Wykłady będą się odbywały w roku akad. 2012/13, 2013/14 oraz 2014/15.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wykłady zamawiane w roku akademickim 2010/11 dla studentów I roku I stopnia:

L.p. data godzina temat wykładowca
1. 10.03 13.00-14.30 Zarządzanie środowiskiem w Krakowie – cz.1 Dyr. Małgorzata Mrugała Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa
2. 24.03 13.00-14.30 Innowacyjne rozwiązania oraz aktualne problemy związane z zagospodarowaniem odpadów
komunalnych
Dyr. Bolesław Michałowski A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
3. 07.04 13.00-14.30 Ochrona środowiska w procesach przemysłowych na przykładzie AMP S.A. Wojciech Motyka ArcelorMittal Poland S.A.
4. 14.04 13.00-14.30 Zarządzanie środowiskiem w Krakowie – cz.2 Dyr. Małgorzata Mrugała Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa
5. 26.05 13.00-14.30 Węzłowe problemy środowiskowe Elektrowni Jaworzno III Janusz Wójcik Południowy Koncern Energetyczny SA Elektrownia Jaworzno III
6. 30.05 8.00-9.30 Organizacja systemu kontroli jakości powietrza w aglomeracji gdańskiej Dyr. Krystyna Szymańska Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
7. 2.06 13.00-14.30 Ochrona środowiska w województwie małopolskim Anna Szczęch Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
8. 6.06 8.00-9.30 Organizacja Ochrony Środowiska i Przyrody w Polsce Dyr. Jerzy Wertz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Kraków
9. 13.06 8.00-9.30 Społeczna odpowiedzialność inżyniera w aspekcie polityki zrównoważonego rozwoju. Janusz Dańko Elektrociepłownia Kraków

Wykłady odbywają się w sali 301 – budynek C-4.

Dla studentów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki

i Ochrony Środowiska prowadzone będą w każdym roku akademickim cykle wykładów ( II stopień kształcenia)

prowadzonych przez specjalistów

z różnychdziedzin przemysłu

lub

wybitnych przedstawicieli świata nauki

w dziedzinach związanych

z Ochroną Środowiska.