Wyjazdy studyjne

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Studenci II roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich będą mieli możliwość uczestniczenia w 5- dniowych wyjazdach studyjnych do zakładów przemysłowych. W trakcie tych wizyt studenci będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze stosowanymi w ochronie środowiska metodami i technologiami. Wyjazdy te pozwolą studentom na pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki środowiskowej w różnych gałęziach przemysłu, zapoznają się oni ze specyficznymi problemami tam występującymi oraz możliwościami ich rozwiązania. Studenci będą mieli ponadto możliwość nawiązania relacji z potencjalnymi pracodawcami, zapoznania się ze specyfiką zawodu i charakterem pracy na konkretnych stanowiskach pracy.

I stopień:
wyjazd studyjny 5 dniowy dla 100 osób – 2011, 2012, 2013
II stopień:
wyjazd studyjny 5 dniowy dla 40 osób – 2011, 2012, 2013, 2014

Sprawozdania