Stypendia

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Stypendia w wysokości 1000 zł zostaną przyznane dla grupy 17 studentów podejmujących kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach inżynierskich oraz 5 studentom na studiach magisterskich. Stypendium przyznawane będzie najlepszym studentom.

I stopień: 17 stypendiów po 1000 zł – w trzech etapach:
2009 do 2013, 2010 do 2014 i 2011 do 2015
II stopień: 5 stypendiów po 1000 zł – w czterech etapach:
2011 do 2012, 2012 do 2013, 2013 do 2014, 2014 do 2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w każdym roku akademickim przyznawane są stypendia dla najlepszych studentów rozpoczynających kształcenie na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska. Przewidziane są stypendia w wys. 1000 zł/m-c (w latach 2009-2015).

W każdym roku akademickim przyznawane są stypendia dla studentów:

  • Kierunek Inżynieria Środowiska
    • I stopień – studia inżynierskie (39 stypendiów rocznie) – I edycja rozpoczyna się w roku akad. 2009/10, II edycja w roku akad. 2010/11
    • II stopień – studia magisterskie (17 stypendiów dla studentów, którzy ukończą studia I stopnia zgodnie z Regulaminem Studiów) – I edycja rozpoczyna się w roku akad. 2012/13, II edycja w roku akad. 2013/14.
  • Kierunek Ochrona Środowiska
    • I stopień – studia inżynierskie (17 stypendiów rocznie) – I edycja rozpoczyna się w roku akad. 2009/10, II edycja w roku akad. 2010/11, III edycja w roku akad. 2011/2012
    • II stopień – studia magisterskie (12 stypendiów dla studentów, którzy ukończą studia I stopnia zgodnie z Regulaminem Studiów) – I edycja rozpoczyna się w roku akad. 2010/2011, II edycja w roku akad. 2011/2012, III edycja w roku akad. 2012/2013, IV edycja w roku akad. 2013/2014.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

16 stypendiów dla najlepszych studentów z każdego rocznika.

Formularz wniosku o stypendium znajduje się tu.