Staże

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Dla studentów studiów magisterskich przewidziano 4-tygodniowe staże przemysłowe po 1 semestrze studiów. Zostanie na nie skierowanych 7 studentów z każdego rocznika rozpoczynającego zajęcia w latach od 2010/11 do 2013/14. Odbycie staży w zakładach przemysłowych pozwoli studentom na zdobycie wiedzy praktycznej i podniesie ich konkurencyjność na rynku pracy.

II stopień:
Staże przemysłowe dla 7 osób – 2011, 2012, 2013, 2014

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przewidziano staże przemysłowe, na które zostanie skierowanych 40 studentów w roku akad. 2013/14 oraz 40 studentów w roku akad. 2014/15.

Dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przewidziano staże, na które zostanie skierowanych 55 studentów w roku akad. 2012/13 oraz 55 studentów w roku akad. 2013/14.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Staże w Zakładach Przemysłowych i Urzędach Miasta dla studiów II stopnia.