Inżynieria środowiska

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska to kierunek przyrodniczo-techniczny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki do rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania i ochrony środowiska. Kształcenie w ramach tego kierunku zakłada, że absolwenci będą  realizować w praktyce tezę: droga do poprawy stanu środowiska prowadzi – od poznania jego komponentów, poprzez rozpoznanie źródeł zagrożeń -do opracowania modyfikacji technologicznych, których celem jest minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków.
Wiedza pozyskana w okresie studiów pozwala na dokonanie oceny i prognozy  oddziaływania źródeł zagrożeń na środowisko oraz zaproponowanie technicznych sposobów zapobiegania i naprawy jego stanu.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalności:

 • Monitoring środowiska
 • Systemowe zarządzanie środowiskiem
 • Systemy i techniki ochrony środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalności:

 • Geofizyka środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria mineralna
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • Ochrona wód i geotechnika środowiska
 • Odnawialne źródła energii

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Specjalności:

 • Informatyka w monitoringu środowiska
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Rewitalizacja terenów przemysłowych
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • Zagospodarowanie surowców i odpadów