Dokumenty POKL

Aktualne dokumenty:

Rodzaj dokumentu Tekst aktualny jednolity Data obowiązywania
Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki – wersja obowiązująca od 9 września 2014 r.  09.09.2014 r.
Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  24.08.2012 r.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  01.09.2012 r.
Zmiana zakresu danych zbieranych na potrzeby PEFS 2007 -


Źródło: