Dla studentów

WGGiIŚ

Lista staży WGGIŚ

Wniosek o staż WGGiIŚ 2015 – Wnioski o przyznanie stażu

Informacja o stażach 2012 – pobierz

Zasady rekrutacji na praktyki – pobierz

Załączniki do wniosku o staż:

Stypendia WGGiIŚ w roku 2011/2012:

Wykłady zamawiane dla I roku I stopnia kształcenia:
  • w dniach 15-26.03.2012 – pobierz

WGIG

Wniosek o stypendium WGIG (wersja docx)

Wniosek o jezyk angielski specjalistyczny IV rok (wersja docx)

Wniosek szkolenie ISO 14001 (wersja docx)

Praktyka:

Staż:

Wyjazd studyjny:

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego – 7-11 maja 2012 – pobierz

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego – 28 maja – 1 czerwca 2012 – pobierz

WGGiOŚ

Stypendia:

Staż:

Praktyka:

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego:

Szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego

 

Ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów

Regulamin kursów wyrównawczych (I stopień)

OPINIA PRAWNA NA TEMAT PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU OSÓB POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM (STAŻ) W RAMACH PROGRAMU „KAPITAŁ LUDZKI”.

Zasady przyznawania stypendium stażowego

Regulamin staży, praktyk, szkoleń, wyjazdów

Zasady kwalifikacji na dodatkową edycję kursu językowego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Załącznik 2 do wniosku beneficjenta o płatność