Konferencja zamykająca projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Koordynator projektu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

oraz

Koordynator finansowy i Koordynatorzy zadań

mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję zamykającą projekt
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH –
– kierunki zamawiane”

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja odbędzie się

28 września  2015 r. o godz. 11.00 w AGH,
Pawilon A0 sala 380 (III p.),
Al. Mickiewicza 30, Kraków

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU.