Druga edycja kursów AutoCad i ArcGis, GGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że została zakończona ostatnia kwalifikacja na drugą edycję kursów AutoCad i ArcGis.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem kryterium dla I roku II stopnia był wskaźnik rekrutacji, a dla II roku II stopnia była średnia za pierwszy semestr.

ArcGis 2r osoby zakwalifikowane
ArcGis 1r osoby zakwalifikowane
AutoCad 1r osoby zakwalifikowane
AutoCad 2r osoby zakwalifikowane