Dodatkowe specjalistyczne kursy AutoCad i ArcGis, GGiOŚ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że udało się zorganizować dodatkowe specjalistyczne kursy z AutoCad i ArcGis. Termin realizowania kursów będzie czerwiec- lipiec 2015 r.

Przewidziane jest zorganizowanie tych kursów dla 2 grup ćwiczeniowych. I grupa dla I roku II stopnia Ochrony Środowiska (15 osób) i II grupa dla IIroku II stopnia (15 osób) Warunki rekrutacji w zał. Deklaracje i wnioski prosimy wydrukować i wypełnić i złożyć w terminie do 15 czerwca 2015 r.