Staże organizowane w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Lista studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

zakwalifikowanych do odbywania staży w roku akademickim 2014/15

 


Lp

nr albumu

wynik rekrutacji

1

253400

973

2

252127

964

3

252148

961

4

252083

959

5

252121

958

6

252184

949

7

252115

944

8

252088

941

9

252081

938

10

252135

938

11

254799

937

12

252075

936

13

252161

935

14

282444

934

15

252122

934

16

243235

934

17

252151

933

18

252101

928

19

248122

924

20

248337

923

21

252174

911

22

253285

904


Ilość stażystów w terminach:

miejsce stażu

04-15.05.2015

18-29.05.2015

08-19.06.2015

RDOŚ

3

3

-

WIOŚ

2

2

2

ASA sp. z o.o.

2

2

2

Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

2

0

2


Wybór miejsc odbywania stażu (zgodnie z kolejnością stażystów na liście rankingowej) zostanie dokonany w czasie spotkania z Koordynatorem zadania w dniu 20.04.2015 (poniedziałek), godz. 900, C-4, sala 505.

Obecność stażystów jest obowiązkowa.