Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

 

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Zastosowanie technologii VRF w klimatyzacji obiektów (przykładowo)

 1. Program wykładów (4h):
  1. Ogólne zasady działania systemu ze zmiennym przepływem czynnika VRF (1h),
  2. Konfiguracja systemów VRF (1 h),
  3. Sposoby sterowania systemami VRF (1h),
  4. Systemy VRF jako jedyne źródło ogrzewania (1h).
 2. Termin wykładów: marzec 2015
 3. Wymiar godzinowy wykładów: 4 godzin
 4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe (stopień co najmniej magistra),
 2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
 3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie branży HVAC,
 4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 5. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek wraz z CV oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
  1. Termin składania wniosków: 27.03.2015 r.
  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 27.03.2015 r.
 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).