Dodatkowy kurs z Autocada, GGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że w związku z uzyskaniem dodatkowych funduszy z NCBiR-U zostanie zorganizowany kurs z AutoCad-a dla dodatkowych 6 osób.  Na dodatkowe zajęcia, o terminie których będziemy Państwa informować,  zostanie  zatem zakwalifikowanych  dodatkowych  6 osób.

Uprzejmie informujemy, że kursy z AutoCad i ArcGis zakończone będą egzaminem i wydaniem stosownego certyfikatu.