Kurs AutoCad dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w kursie AutoCad organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Wnioski należy składać w dziekanacie, pokój 17, do dnia 6 lutego 2015r.Wnioski