WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUENTÓW II STOPNIA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ WGGIOŚ

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na  II część cyklu wykładów zamawianych.

Pierwszy wykład II cyklu odbędzie się w kolejny poniedziałek 15-go grudnia 2104., w godzinach 15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

Tematyka i terminy wykładów 

15 grudnia 2014 godz.15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

  • Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na wietrzenie skalnych materiałów budowlanych (mechanizmy, przykłady z Krakowa) – (2h)

prof. Wanda Wilczyńska-Michalik

Uniwersytet  Pedagogiczny – Kraków

  • Rtęć w litosferze, atmosferze i hydrosferze jako przykład obiegu pierwiastków w środowisku – (2h)

prof. Wanda Wilczyńska-Michalik

Uniwersytet  Pedagogiczny – Kraków

12 stycznia 2015 godz.15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

  • Aerozole w Krakowie; próba interpretacji stanu na tle regionalnym – (2h)

Prof. Marek Michalik Uniwersytet Jagielloński – Kraków

  • Metody badania aerozoli ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojedynczych cząstek (2h)

Prof. Marek Michalik Uniwersytet Jagielloński – Kraków

19 stycznia 2015 godz.15.30 – 18.30 sala 213, bud. A0, Ip

  • Biomasa jako odnawialne źródło energii (charakterystyka, korzyści i problemy związane ze spalaniem biomasy; utylizacja produktów spalania, potencjalne zagrożenia środowiskowe związane ze spalaniem biomasy) ( 4h)

Prof. Marek Michalik Uniwersytet Jagielloński – Kraków