UWAGA – studenci IV roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informuję, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stypendia w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15 (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu) otrzymują następujący studenci:

l.p.

nr albumu

średnia ocen zgodnie z informacją z Dziekanatu

 

 

1

252127

4,82

2

252148

4,81

3

252083

4,70

4

252121

4,65

5

252141

4,65

6

252088

4,63

7

254786

4,60

8

252185

4,60

9

253400

4,58

10

252115

4,58

11

252135

4,58

12

252122

4,56

13

252184

4,56

14

252073

4,53

15

252137

4,52

16

252161

4,50

Stypendium nie otrzymują:

17

252075

4,50

18

252096

4,46

19

252085

4,45

20

243736

4,43

21

252175

4,41

22

254789

4,39

23

248337

4,31

24

252114

4,27

25

252101

4,25

26

252178

4,24

27

250971

4,22

Spotkanie studentów – stypendystów odbędzie się w dniu 24.11.2014 (poniedziałek) o godzinie 900 w sali 111 (C-4).

Ze względu na konieczność podpisania oświadczeń i deklaracji przystąpienia do formy wsparcia obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.