UWAGA – studenci I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Informujemy, że w wyniku zakończenia I etapu postępowania kwalifikacyjnego została utworzona lista rankingowa kandydatów do otrzymania stypendiów w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” na rok 2014/15

 

l.p.

nr albumu

średnia ocen zgodnie z informacją z Dziekanatu

1

242174

5,00

2

242198

5,00

3

242176

4,93

4

242076

4,83

5

242158

4,83

6

242126

4,78

7

242114

4,75

8

242101

4,73

9

242117

4,71

10

238264

4,66

11

238269

4,66

12

242136

4,65

13

242124

4,63

14

242125

4,61

15

242151

4,61

16

242169

4,61

17

243693

4,61

18

230242

4,60

18

244864

4,60

18

242095

4,60

21

242108

4,58

22

274507

4,56

23

242139

4,53

24

238134

4,51

25

238299

4,43

26

238273

4,41

27

242152

4,40

28

242088

4,38

29

274471

4,33

30

238303

4,23

31

274605

4,23

W związku z uzyskaniem przez trzy osoby znajdujące się na miejscu 18 listy rankingowej tej samej średniej ocen Koordynator Zadania zgodnie z p.13 Regulaminu przyznawania stypendiów organizuje w dniu 20.11.2014 o godz. 10 w sali 111 (C-4) test w wyniku którego zostanie ustalona ostateczna kolejność na liście rankingowej.

Nie zgłoszenie się osób zajmujących 18 miejsce na liście rankingowej w w/w terminie i miejscu w celu uczestnictwa w teście będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.