Szkolenie na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001, WGIG

Szkolenie na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001 dla studentów II stopnia IŚ, specjalność zagospodarowanie surowców i odpadów oraz inżynieria kształtowania środowiska w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane

W semestrze zimowym (na przełomie listopada i grudnia) odbędzie się szkolenie w zakresie pełnomocnika i audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001.

Szkolenie przewidziane jest dla studentów studiów dziennych II stopnia WGiG, kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności zagospodarowanie surowców i odpadów oraz inżynieria kształtowania środowiska.

Szkolenie będzie trwało przez dwa dni robocze w godzinach 9.00-15.00.

Szkolenie zakończone będzie testem kompetencyjnym. Osoby, które zdadzą test kompetencyjny otrzymają certyfikat jednostki certyfikującej,  pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego na stronie projektu w zakładce „Dokumenty dla studentów” u dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A-1, p.202) do dnia 14.11.2014.