Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Program wykładów (5h):
 1. Historia wdrażania regionalnego programu gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.
 3. Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

 1. Problemy gmin i firm zajmujących się odpadami komunalnymi, wynikające z wdrażania przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Efekty wprowadzonych zmian.
 1. Termin wykładów: grudzień 2014
 2. Wymiar godzinowy wykładów: 5 godzin
 3. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe,
 2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
 3. Posiadać minimum 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu programów gospodarki odpadami,
 4. Posiadać minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakładach gospodarki odpadami komunalnymi.
 1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek wraz z CV oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
  1. Termin składania wniosków: 27.11.2014 r.
  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 01.12.2014 r.
 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).