Nabór kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

ogłasza:

Nabór

kandydatów do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Biogaz z odpadów

 1. Program wykładów (5h):
 1. Podstawy prawne produkcji i wykorzystania biogazu z odpadów, odpady w produkcji biogazu,  wytwarzanie biogazu z odpadów komunalnych, produkcja biogazu w oczyszczalniach ścieków, kofermentacja surowców celowych i odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
 2. Zagospodarowanie odpadów z produkcji biogazu, skład masy pofermentacyjnej, aspekty prawne związane z masą pofermentacyjną (odpad czy nawóz?), postępowanie z masą pofermentacyjną,  rolnicze i alternatywne sposoby wykorzystania masy pofermentacyjnej.
 1. Termin wykładów: listopad/grudzień 2014
 2. Wymiar godzinowy wykładów: 5 godzin
 3. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

 1. Posiadać stopień co najmniej doktora,
 2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
 3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień przedstawionych w programie wykładu (artykuły, monografie, udział w projektach),
 4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki przedstawionej powyżej.
 1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek wraz z CV oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
  1. Termin składania wniosków: 12.11.2014 r.
  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 14.11.2014 r.
 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).