Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, WGGIIŚ

UWAGA

- studenci IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” można pobrać ze strony internetowej WGGiIŚ, ze strony Kierunków zamawianych lub otrzymać w Biurze Dziekana (p. 113) w godzinach 9-13 w dniach 06-17.10.2014.

Uwaga:

1. Studenci I i II stopnia kształcenia obliczają średnią ocen zgodnie z „Regulaminem Studiów” i „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH” (cz. IV).

2. Zostanie przyznane 16 stypendiów dla studentów IV roku I stopnia kształcenia oraz 18 stypendiów dla studentów I roku II stopnia kształcenia w wysokości 1 000 zł miesięcznie.

3. Informacje o projekcie ( w tym Regulamin przyznawania stypendiów) dostępne są na stronie internetowej www.zkk.agh.edu.pl.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Dziekana WGGiIŚ.

Termin składania wniosków: do 17.10.2014 do godz. 1300