Stypendia WGGIOŚ – informacja

Uprzejmie informujemy, że  stypendia na kierunku zamawianym Ochrona Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” w roku akademickim 2014/2015,  będą przygotowywane  po zakończeniu rozliczenia sesji 2013/2014.

W następnym etapie zostanie przygotowany ranking w oparciu o średnie ocen, studentów ubiegających się o stypendium. Informacja o tym będzie podana na stronie.