Stypendia na kierunkach zamawianych – Inżynieria Środowiska

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek w dziekanacie, p. 17 w terminie do 10.10.2014r. Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 14 września 2014 r.

Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.