Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska, WGGIOŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć w ramach tzw. Wykładów zamawianych, dla studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć z zakresu Ochrony Środowiska dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności tego kierunku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-52014/pl/treasuries/academy_units/6/study_plans)

2. Program wykładów: dla jednego wykładowcy obejmuje  10 – 20 h (1 godzina – 45 minut)

3. Całkowity wymiar godzinowy planowanych wykładów: 20 h

4. Termin wykładów: semestr zimowy 2014/2015

5. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a)Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów z zakresu Ochrony Środowiska,

b) Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tego zakresu

c) Przedstawić propozycję oryginalnej tematyki wykładów

6. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć wniosek (do pobrania na stronie internetowej http://www.zkk.agh.edu.pl/) wraz z CV, propozycją  tematyki wykładów oraz stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

7. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a) Termin składania wniosków: – do 22 października. 2014 r.

b) Termin ogłoszenia wyników naboru: – 27 października 2014 r.

8. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny będzie oryginalność przedstawionej tematyki wykładów z zakresu Ochrony Środowiska, doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Dorota Anioł (tel. 12-617-23-50, e-mail: Dorota Anioł aniol@geol.agh.edu.pl).