Zmiana kadrowa – Ochrona Środowiska WGGiOŚ

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą kadrową wszystkie sprawy dotyczące projektu POKL- Kapitał Ludzki dotyczący kierunku Ochrona Środowiska, przejmuje pani Anna Kurowska-Capik.

Wszelkie informacje i sprawy będą rozpatrywane w pokoju 17, telefon 617-46-03,

mail: akcapik@geol.agh.edu.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ – WYKŁADY ZAMAWIANE

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na wykłady zamawiane, które prowadzone będą przez głównych specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pierwszy wykład odbędzie się w poniedziałek – 27.10.2014 r., w godzinach 15.30 – 18.30 – sala 301 A, bud. A0

Tematyka i terminy wykładów

[…]

Stypendia WGGIOŚ – informacja

Uprzejmie informujemy, że stypendia na kierunku zamawianym Ochrona Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” w roku akademickim 2014/2015, będą przygotowywane po zakończeniu rozliczenia sesji 2013/2014.

W następnym etapie zostanie przygotowany ranking w oparciu o średnie ocen, studentów ubiegających się o stypendium. Informacja o […]

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, WGGIIŚ

UWAGA

- studenci IV roku studiów I stopnia

- studenci I roku studiów II stopnia

studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” można pobrać ze strony internetowej WGGiIŚ, […]