Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

– I stopień, rok studiów IV: 17 osób,

– II stopień, rok studiów II: 8 osób.

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek u dr inż. W. Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 10.10.2014.

Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/ , w zakładce „Dokumenty dla studentów”

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku studiów, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej (daty wpisów w „Wirtualnym Dziekanacie”).

Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.