Kursy specjalistyczne z języka angielskiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych 
kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z języka angielskiego z zakresu inżynierii środowiska (4 grupy po 15 osób, 30 godz. zajęć/gr) dla studentów IV roku inżynierii środowiska. Zajęcia prowadzone będą w środy w godzinach 15-17.30.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/, w zakładce „Dokumenty dla studentów” u dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 07.10.2014.