Kursy specjalistyczne z języka angielskiego dla studentów IV roku studiów stacjonarnych 
kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

W semestrze zimowym odbędą się kursy specjalistyczne z języka angielskiego z zakresu inżynierii środowiska (4 grupy po 15 osób, 30 godz. zajęć/gr) dla studentów IV roku inżynierii środowiska. Zajęcia prowadzone będą w środy w godzinach 15-17.30.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego na stronie projektu: http://www.kierunkizamawiane.agh.edu.pl/, w zakładce „Dokumenty dla studentów” u dr […]

Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

– I stopień, rok studiów IV: 17 osób,

– II stopień, rok studiów II: 8 osób.

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek u dr inż. W. Kępysa (bud. A-1, p.202) w terminie do 10.10.2014.

[…]

Poszukiwana osoba do prowadzenia fakultetu dla GGIIŚ

Koordynator zadania projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane”

poszukuje

osoby do prowadzenia fakultetu:

Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

dla studentów II semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH.

1. Harmonogram prac:

[…]