WYKŁADY ZAMAWIANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

wtorek, 10.06.2014 sala 213, g. 12:30

prowadzący wykład:

dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

temat wykładu:Regionalne instalacje gospodarowania odpadami komunalnymi i minimalizacja zagrożeń dla środowiska”