Wykłady zamawiane dla studentów GGIOŚ

W ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kolejne wykłady zamawiane:

 

wtorek, 17.06.2014 sala 213, g. 12:30

prowadzący wykład:

Grzegorz Nikiel

temat wykładu: „Praktyczne aspekty sporządzania opracowań środowiskowych i zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia terenowych prac geologicznych”

 

środa, 18.06.2014 sala 010, g. 9:00

prowadzący wykład:

dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

temat wykładu: „Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce i praktyczne aspekty uzdatniania wód wysokozmineralizowanych”