Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór 

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji 

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 07-11.07.2014 w Tarnobrzegu.

Liczba uczestników: ok. 66 osób.

Liczba prowadzących: 4 osoby.

Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia osobom prowadzącym praktykę.

Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o prowadzenie praktyki: 

1. wykształcenie wyższe,

2. publikacje z zakresu rekultywacji i/lub likwidacji i zagospodarowania terenów pogórniczych,

3. jest pracownikiem naukowym lub naukowo dydaktycznym uczelni wyższej lub legitymuje się doświadczeniem w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za problematykę ochrony środowiska na terenach górniczych.

Oferty zawierające oświadczenie o spełnieniu warunków (dokumenty do wglądu na żądanie Komisji) oraz cenę prosimy składać z zaklejonych kopertach z napisem Projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – praktyka z Rekultywacji – 2014 w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH, budynek C-4, p. 113, w godzinach 9-14.

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2014 

Wybór osób prowadzących praktykę nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych na podstawie ofert cenowych przyjmując jako kryterium najniższą cenę za prowadzenie praktyki.

Dodatkowe informacje i szczegółowy program praktyki można uzyskać w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH:

– tel. 12 617 49 02, mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka,

– tel. 12 617 22 68, dr inż. Zdzisław Sobczyk